2010 Dutch elections

De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen zijn op 9 juni. Animals Count voorzitter, Jasmijn de Boo, is nummer 8 op de lijst voor de Partij voor de Dieren. Op deze pagina houdt Jasmijn u op de hoogte van deze verkiezingen.

Partij voor de Dieren behoudt twee zetels

De Tweede Kamerverkiezingen gisteren waren een duidelijke verschuiving van zetels van links naar rechts, maar D66 en GroenLinks wonnen ook. In de onstuimige zee wist de Partij voor de Dieren twee zetels te behouden, wat een geweldig resultaat is. Succes, Marianne Thieme en Esther Ouwehand, de komende vier jaar! Laat het parlement en Nederland weten dat dieren, natuur en milieu niet gewoon bijzaak zijn, maar van levensbelang voor iedereen.

Campagne voeren


Op zaterdag 5 en zondag 6 juni heeft Jasmijn de Boo campagne gevoerd in Amsterdam and Rotterdam. Op zaterdag was ze bij de informatiemarkt in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, het Centraal Station en de Noordermarkt en op zondag hielp ze de werkgroep Rotterdam rondom het Stadhuisplein.

De reacties waren voornamelijk positief en veel mensen zeiden dat ze op de PvdD zouden gaan stemmen. Een klein aantal kiezers twijfelden of het niet misschien beter was om voor een grotere partij te stemmen zodat er meer bereikt kon worden voor dieren (zeker als deze partij in de regering zou zitten). Alhoewel het belangrijk is dat de grotere partijen dierenwelzijn serieuzer gaan nemen, zal dit onderwerp vaak toch minder aandacht krijgen dan korte-termijn belangen van mensen. Het is noodzakelijk dat de Partij voor de Dieren een aanjagersrol speelt, en het maakt veel verschil of de PvdD twee of vier zetels heeft terwijl een zetel meer of minder bij bijvoorbeeld de PvdA minder uitmaakt.

Vandaag worden 1 miljoen kiezers bereikt via het dagblad Metro met een 4-pagina grote ‘outsert’. Tezamen met de andere positieve en unieke manieren om de kiezers te bereiken (mega billboard en grootste ingezaaide reclameboodschap ter wereld) en de sterk inhoudelijke bijdragen van Marianne Thieme en Esther Ouwehand aan debatten, zal een goede verkiezingsuitslag te verwachten zijn.

Partij-programma voor anders-ontwikkelde kiezers

Op 2 juni heeft de Partij voor de Dieren een partij-programma voor mensen met een verstandelijke beperking (ofwel anders-ontwikkelde kiezers) gepubliceerd. Dit is welkom nieuws voor duizenden mensen voor wie de reguliere partij-programma’s moeilijk te begrijpen zijn.

Het is bekend dat mensen met een geestelijke stoornis of mensen met autisme vaak gebaat zijn bij therapie waarin de mens-dierrelatie centraal staat. Empathie, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen (bijvoorbeeld de gevoelens van dieren), is vaak aanwezig bij mensen met een verstandelijke beperking, maar technische debatten over dierenwelzijn of andere thema’s vinden zij soms te moeilijk om te volgen.

De meeste partijen richten zich op de standaard doelgroepen: jongeren, jong volwassenen, gezinnen en tot op zekere hoogte ouderen. Dat de Partij voor de Dieren zich ook richt op andere doelgroepen, mensen die in de maatschappij vaak een minderheidspositie innemen, net als dieren, is tekenend voor de waarde ‘mededogen’ die zo centraal staat bij de Partij voor de Dieren.

Een kiessysteem zonder evenredige vertegenwoordiging is ondemocratisch

Nederland vraagt zich af wat er mis is met de democratie. Een reeks kabinetten haakte voortijdig af. Was het coalitiemoeheid of ging het al bij de formatie mis? Kiezers kregen minder vertrouwen in de politiek en voelen zich steeds meer aangetrokken tot simpele, populistische, ideeën. Commentatoren suggereren dat een nieuw kiesstelsel nodig is. Ze wijzen naar Engeland waar snel een coalitie werd gevormd (voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog) en waar men in het districtensysteem tenminste krijgt waar men voor gekozen heeft.

Niets is minder waar. In kiesdistricten met veilige zetels (waar de parlementariërs een meerderheid hebben) wordt nauwelijks campagne gevoerd en een meerderheid kan zo klein zijn als 20%. De stemvoorkeuren van de andere 80% van de kiezers worden compleet genegeerd. In kiesdistricten waar een nek aan nek race gaande was, stemden de kiezers zo dat ze probeerden of Labour uit de regering te houden of de Conservatives. Alle andere partijen kregen hierdoor klappen, inclusief de Liberal Democrats. De vierde grootste partij in het Verenigd Koninkrijk, de Green Party, behaalde voor het eerst in ongeveer dertig jaar een zetel, in Brighton, wat een van de meest milieuvriendelijke steden in Engeland is. Maar in de campagne werd nauwelijks over het milieu gesproken en dierenzaken kwamen al helemaal niet aan bod. De Green Party benadrukte vooral de Groene Economie.

Geef mij maar het evenredige vertegenwoordigingssysteem in Nederland, waar een stem voor de Partij voor de Dieren leidt tot concrete verbeteringen voor dieren. Volgens een onderzoek van de Universiteit Leiden heeft de Partij voor de Dieren met twee zetels in de Tweede Kamer veel invloed en zorgt er tevens voor dat dierenwelzijn en landbouw hoger op de politieke agenda staan.

Esther Ouwehand en Marianne Thieme in de Tweede Kamer